Sosiaalisen median sovellusten hyödyntäminen omalla alallani

Sosiaalinen media linkittyy nykypäivänä vahvasti matkailualaan. Matkailualan yritykset käyttävät sosiaalisen median alustoja erityisesti tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseen. Erityisen tärkeää matkailualalla on olla ajantasalla ajankohtaisista trendeistä ja luoda inspiroivaa sisältöä asiakkaille eri kanaviin. Tärkeää on kohdistaa markkinointi oikeisiin kanaviin erilaisia asiakasryhmiä silmällä pitäen.

Organisaatiot voivat luoda käyttöönsä esimerkiksi sovelluksia, joiden myötä asiakkaiden matkan suunnittelu ja seuranta helpottuu. Suosiossa ovat kuitenkin markkinoinnin osalta Facebook, Instagram ja Youtube. Matkailuyritykset postaavat sosiaalisen median kanavoihin esimerkiksi uusia matkakohteita ja harkiten mietittyjä visuaalisia kuvia tai videoita. 

Uskon, että yritykset käyttävät erilaisia sosiaalisen median sovelluksia siksi, että niiden avulla on helppoa brändätä itsensä ihmisten tietoisuuteen. Yritykset haluavat luoda itsestään helposti lähestyttävän ja positiivisen kuvan, jossa sosiaalista mediaa pystyykin hyödyntämään monipuolisesti.