Sosiaalisen median pelisäännöt

Työyhteisöissä on tärkeää miettiä ja määritellä työnantajaa edustavat käyttäjäryhmät ja niihin liittyvät oikeudet salasanoineen. Yhteiset säännöt tulee käydä läpi selkeästi ja tarvittaessa rajata, että kellä on pääsy mihinkin sosiaaliseen mediaan. Sosiaalisen median käytöstä on ylipäätään hyvä sopia työpaikalla. Yleisesti pidetään hyvänä sitä, että työntekijät haluavat kehittää itseään ja että kiinnostusta sosiaaliseen mediaan ja sen käyttöön löytyy. Työntekijöiden velvollisuutena on kuitenkin pitää huolta siitä, että milloin hän edustaa organisaatiota ja milloin omaa itseään yksityishenkilönä. 

Henkilökohtaisten ja työyhteisön sosiaaliset mediat pystytään pitämään erillään niin, että luodaan oma sosiaalisen median tili yrityksen käyttöön ja siihen omat tunnukset. Käyttäjätunnuksia ja salasanoja on myös hyvä päivittää tasaisin väliajoin, tällöin varmistutaan myös yksityisyydensuojasta ja tietoturvasta.

Kenenkään tietoja eikä edes kuvia saa lisätä kenestäkään työyhteisön jäsenestä ilman tämän lupaa. Salassapitovelvollisuus pätee myös sosiaalisessa mediassa, eikä työpaikan tai asiakkaiden tietoja saa missään tapauksessa jakaa netissä.

Yhteenvetona sanoisin kuitenkin, että maalaisjärki on hyvä pitää päässä sosiaalisessa mediassa ja internetissä ylipäätään. Työyhteisössä ja yksityiselämässä on tärkeää muistaa ajatella ennen kuin julkaisee mitään ja olla lojaali muille ihmisille. 

Pelisääntöjen laatiminen ja niistä tiedottaminen on työpaikoilla esimiehen vastuulla. On kuitenkin jokainen velvollisuus ja vastuu noudattaa näitä sääntöjä itsenäisesti.