Uskon sosiaalisen median merkityksen kasvavan lähi vuosina vielä entisestään. Vaikka tällä hetkellä sosiaalinen media onkin huimassa kasvussa, koen silti, että se ei ole vielä tavoittanut kaikkia ihmisiä. Sosiaalinen media on tänä päivänä lähes välttämätön työväline työyhteisöissä esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin kohdalla.

Tulevaisuutta ajatellen näen, että on varmasti tulossa uusia monipuolisia sosiaalisen median alusta, jotka tulevat toiminnallaan yllättämään kaikki. Koen, että on hieman jopa mahdotonta näin itse arvioida, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan sosiaalisen median osalta, mutta varmaa on, että se ei ole lähdössä minnekään. Sosiaalinen media tulee varmasti tulevaisuudessa työllistämään paljon enemmän ihmisiä kuin tällä hetkellä. 

Yksityishenkilön sosiaalisen median käyttö vaikuttaa merkittävästi ammatilliseen toimintaan. Yksityishenkilönä tulee mielestäni pitää huoli käytöstavoista sosiaalisessa mediassa, sillä tänä päivänä kaikki käytös sosiaalisessa mediassa kantautuu esimerkiksi töitä hakiessa työnantajalle. 

Sosiaalinen media mahdollistaa mielestäni liiankin helposti negatiivissävytteisen viestimisen, sillä alustoja, joissa voit kirjoittaa anonyymisti on lukuisia. Tällaista käytöstä on lähes mahdotonta karsia kokonaan pois, mikä on todella harmillista.

Sosiaalisen median kanavat muuttuvat välillä ehkä hieman nopeasti, sillä usein niihin ilmestyy useita eri päivityksiä lyhyen ajan sisään. Välillä päivitykset saattavat olla sellaisia, että ne muuttuvat sosiaalisen median alustaa merkittävästi siitä, mitä ne on aikaisemmin ollut. Toisaalta päivitys taas on paikallaan silloin, jos jossain alustalla esiintyy esimerkiksi tietosuojaan liittyviä ongelmia.

Yksityiset henkilöt ovat merkittävässä asemassa luomassa positiivista kuvaa eri yrityksistä. Monissa sosiaalisissa medioissa on mahdollisuus jakaa omia kokemuksiaan joko kirjoitusten, kuvien tai videoiden muodossa. Nykyään sosiaalisessa mediassa työskentelee myös useita vaikuttajia, jotka tekevät yhteistyötä yrityksen kanssa, jossa ideana onkin juuri antaa laajaa positiivista näkyvyyttä yritykselle ja kertoa esimerkiksi heidän palveluista, tuotteista ja arvoista.