perjantai, 8. marraskuu 2019

Oppimistehtävä 2c

Sosiaalisen median pelisäännöt

Työyhteisöissä on tärkeää miettiä ja määritellä työnantajaa edustavat käyttäjäryhmät ja niihin liittyvät oikeudet salasanoineen. Yhteiset säännöt tulee käydä läpi selkeästi ja tarvittaessa rajata, että kellä on pääsy mihinkin sosiaaliseen mediaan. Sosiaalisen median käytöstä on ylipäätään hyvä sopia työpaikalla. Yleisesti pidetään hyvänä sitä, että työntekijät haluavat kehittää itseään ja että kiinnostusta sosiaaliseen mediaan ja sen käyttöön löytyy. Työntekijöiden velvollisuutena on kuitenkin pitää huolta siitä, että milloin hän edustaa organisaatiota ja milloin omaa itseään yksityishenkilönä. 

Henkilökohtaisten ja työyhteisön sosiaaliset mediat pystytään pitämään erillään niin, että luodaan oma sosiaalisen median tili yrityksen käyttöön ja siihen omat tunnukset. Käyttäjätunnuksia ja salasanoja on myös hyvä päivittää tasaisin väliajoin, tällöin varmistutaan myös yksityisyydensuojasta ja tietoturvasta.

Kenenkään tietoja eikä edes kuvia saa lisätä kenestäkään työyhteisön jäsenestä ilman tämän lupaa. Salassapitovelvollisuus pätee myös sosiaalisessa mediassa, eikä työpaikan tai asiakkaiden tietoja saa missään tapauksessa jakaa netissä.

Yhteenvetona sanoisin kuitenkin, että maalaisjärki on hyvä pitää päässä sosiaalisessa mediassa ja internetissä ylipäätään. Työyhteisössä ja yksityiselämässä on tärkeää muistaa ajatella ennen kuin julkaisee mitään ja olla lojaali muille ihmisille. 

Pelisääntöjen laatiminen ja niistä tiedottaminen on työpaikoilla esimiehen vastuulla. On kuitenkin jokainen velvollisuus ja vastuu noudattaa näitä sääntöjä itsenäisesti. 

perjantai, 8. marraskuu 2019

Oppimistehtävä 2b

Digitaalinen identiteetti

Oman nimeni Googlaaminen

Etsin itsestäni tietoja kirjoittamalla Googlen hakukoneeseen oman nimeni. Yllätyin jopa hieman siitä, että minusta ei löytynyt oikeastaan mitään. Vähäisiin tietoihin syynä on se, että olen rajannut sosiaalisen mediassa jakami tiedot aikalailla minimiin. Instagram tilini on myös esimerkiksi yksityinen, joten sieltäkään ei pomppaa postaamiani kuvia esille. Instagram tilin pitäminen yksityisenä luo omalla tavallaan turvallisuuden tunnetta itselleni, vaikka en olekaan koskaan kohdannut mitään sellaista, joka olisi tähän päätökseen vaikuttanut. Facebook profiilini oli ainut, joka Googlesta löytyi. Profiilistani on luettavissa esimerkiksi asuinpaikkakuntani ja kouluni jossa opiskelen.

Löytyvät tiedot ovat minusta siis oikeita, koska niitä on löydettävissäkin niin vähän. Tuntuu pelkästään hyvältä, että minusta ei löydy lähes mitään tietoa ja sometilien yksityisenä pitäminen on mielestäni kannattavaa.

Olen poistanut omista sosiaalisista medioista kuvia ja julkaisuja vuosien aikana, joita en ole enää halunnut tileilläni näkyvän. Valitettavasti uskon kuitenkin, että mitkään niistä eivät ole poistuneet pysyvästi, vaikka minusta ei googlaamalla esimerkiksi mitään kuvia löytynytkään. 

Julkisuuden henkilöiden digitaalinen identiteetti

Digitaalinen identiteetti määritelmänä tarkoittaa erilaisten digitaalisten välineiden, sivustojen ja alustojen käyttäjistään keräämää dataa, ja niistä muodostettavia profiileja ja käyttäjäanalyyseja. 

Kuvien manipulointi tuntuu nykypäivänä olevan arkipäivää ja se saattaa tuottaa hieman ongelmia. Koen, että kuvia voi manipuloida jossain määrin, mutta tietyissä rajoissa tulee pysyä, ettei se mene yll. Jos kuvien manipulointi menee yli, niin mielestäni tällöin myös oma henkilökohtainen digitaalinen identiteetti vääristyy eikä ole enää henkilöä itseään. 

Mielestäni julkisuuden henkilöistä on hyvä löytyä tietoa netistä, mutta vain ns. perustiedot. Vaikka kyseessä olisi julkisuuden henkilö, niin heillä ei ole velvollisuutta jakaa itsestään arkaluontoisia asioita. Mielestäni julkisuuden henkilöillä tulee olla myös oikeus määrittää mitä he haluavat jakaa nähtäville. Julkisuuden henkilöiden jakamia positiivisia asioita voivat olla esimerkiksi tiedot koskien uraa, saavutuksia tai omia arvoja. Tällaisista aiheista ihmisten on helppo inspiroitua ja muodostaa keskuteluita. 

 

 

perjantai, 8. marraskuu 2019

Oppimistehtävä 2a

 

Tietosuojakysymykset

1. Millaisia seikkoja sosiaalisia verkkotyökaluja työyhteisöissä käyttävien henkilöiden pitäisi ottaa huomioon tietosuojan näkökulmasta?

Olen huomannut, että tietosuoja on aiheena noussut pinnalle työyhteisöissä. Kesätyöpaikallani esimerkiksi pidettiin erillinen koulutus tietosuojaan liittyvistä asioista. Koulutuksessa pinnalle nousivat erityisesti käyttäjätunnuksia ja salasanoja koskevat  asiat. Koulutuksessa kehotettiin myös jatkossa kiinnittämään huomiota esimerkiksi siihen, että mitä kaikkea sähköposteihin kirjoitetaan, vaikka viestit liikkuisivatkin vain oman työyhteisön sisällä. Mielestäni tietosuojaa pystyään lisäämään asettamalla salasanoja ja pitämään huolta esimerkiksi virustorjunnasta.

2. Mitä ovat avoimuuden ja läpinäkyvyyden edut 

Koen, että avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä on molemmista hyötyä työyhteisöissä. Avoimuus esimerkiksi luo luotettavan ympäristön niin työntekijöille kuin asiakkaille. Koen, että työpaikalla avoimuus lisää rohkeutta esittää omia mielipiteitänsä ja ideoitansa. Avoimuus ja läpinäkyvyys tarkoittaa mielestäni myös sitä, että tieto liikkuu nopeasti niin positiivisesti kuin negatiivisestikin.

3. Milloin henkilökohtaisten tietojen jakamisesta olisi hyötyä työyhteisön kannalta

Mielestäni henkilökohtaisten tietojen lisääminen lisää luotettavuutta, helposti lähestyvyyttä ja asiakkaiden on mahdollisesti helppoa samaistua tiettyihin asioihin. Tietojen jakaminen luo myös aitoutta ja tunnetta siitä, että yritys haluaa olla helposti saatavilla ja läsnä asiakkailleen. 

4. Millaista vahinkoa voi syntyä ellei henkilökohtaisten tietojen suojaamisesta huolehdita

''Arkaluontoisten'' tietojen joutuminen nettiin voi vaikuttaa esimerkiksi henkilön yksityiselämään, mutta myös vaikuttaa negatiivisesti vaikkapa työnhaussa. Mielestäni maalaisjärki on hyvä säilyttää ja miettiä tarkkaan, mitä haluaa itsestään nettiin jakaa. 

Keskustelut joihin osallistuin

Valitsin muiden aloittamista keskusteluista kaksi mielenkiintoisinta ja tärkeintä aihetta ja kommentoin niihin. Valitsin aiheiksi ''Huijaukset ja haittaohjelmat'' ja ''Identiteettivarkaudet''. Netissä tapahtuvista huijauksista ei voi puhua liikaa ja koskaan ei voi olla liian varovainen. Minulla itselläni on aiheesta kokemusta, josta opin kantapään kautta.

Identiteettivarkaudet ovat vahvasti osana nykypäivän sosiaalisen median kulttuuria, sillä ihmisten kuvia ja tietoja on helposti näkyvillä ja saatavilla vääriin käsiin. 

perjantai, 8. marraskuu 2019

Oppimistehtävä 1c

Sosiaalisen median sovellusten hyödyntäminen omalla alallani

Sosiaalinen media linkittyy nykypäivänä vahvasti matkailualaan. Matkailualan yritykset käyttävät sosiaalisen median alustoja erityisesti tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseen. Erityisen tärkeää matkailualalla on olla ajantasalla ajankohtaisista trendeistä ja luoda inspiroivaa sisältöä asiakkaille eri kanaviin. Tärkeää on kohdistaa markkinointi oikeisiin kanaviin erilaisia asiakasryhmiä silmällä pitäen.

Organisaatiot voivat luoda käyttöönsä esimerkiksi sovelluksia, joiden myötä asiakkaiden matkan suunnittelu ja seuranta helpottuu. Suosiossa ovat kuitenkin markkinoinnin osalta Facebook, Instagram ja Youtube. Matkailuyritykset postaavat sosiaalisen median kanavoihin esimerkiksi uusia matkakohteita ja harkiten mietittyjä visuaalisia kuvia tai videoita. 

Uskon, että yritykset käyttävät erilaisia sosiaalisen median sovelluksia siksi, että niiden avulla on helppoa brändätä itsensä ihmisten tietoisuuteen. Yritykset haluavat luoda itsestään helposti lähestyttävän ja positiivisen kuvan, jossa sosiaalista mediaa pystyykin hyödyntämään monipuolisesti. 

 

 

tiistai, 5. marraskuu 2019

Oppimistehtävä 1b

Yritysten, organisaatioiden tai järjestöjen sosiaalisen median käyttö

Etsin tehtävääni oman alani, eli matkailu alan yrityksiä ja tarkkailin heidän sosiaalisen median käyttöä. Valitsin kolme eniten minua kiinnostavaa yritystä. Kaikki valitsemani yritykset ovat isoja ja tunnettuja, joten ensimmäinen oletukseni oli, että heillä on varmasti sosiaalinen media tärkeässä roolissa. Facebook ja Instagram nousivat selkeästi suosituimmiksi sosiaalisen median alustoiksi.

A.

Yritys on Suomen suurin matkanjärjestäjä, joka järjestää vuosittain noin 200 000 valmismatkaa. A:n nettisivuilta löytyy suorat linkit heidät käyttämiin sosiaalisiin medioihin, jotka ovat Facebook, Instagram, Twitter ja Youtube. A käyttää kaikkia sosiaalisen median kanavia esimerkiksi matkakohteiden ja matkatarjousten markkinointiin. Kaikissa kanavissa on näkyvillä mielestäni myös panostus visuaaliseen ilmeeseen. Youtubessa on hauskasti nähtävillä julkkisten kuvaamia klippejä matkoiltaan ja tämä on mielestäni tehokas tapa markkinoida tiettyä kohdetta. Uusimpana videona Youtubesta löytyy video, jossa yritys ottaa kantaa kestävämpään matkailuun ja mitä valintoja yritys itse tekee tämän mahdollistamiseksi. Twitterissä taas yritys nostaa selkeästi esille ajankohtaisia uutisia.

B.

Yritys on suomalainen lentoyhtiö, joka tarjoaa reitti - ja lomalentoliikennettä Suomen sisäisillä ja kansainvälisillä markkinoilla. Myös tämän yrityksen nettisivuilta löytyy suorat linkit sosiaalisiin medioihin. B:llä on käytössään Facebook, Instagram, Twitter ja Youtube. Käytössä on myös oma mobiilisovellus, jonka kautta asiakas pystyy esimerkiksi tekemään lähtöselvityksen etukäteetn ja tarkkailemaan mahdollisia lennon muutoksia. Myön tämän yrityksen sosiaalisen median kanavoihin on panostettu visuaalisesti ja harkiten. Yritys esittelee näyttävästi ja laajasti toimintaansa sosiaalisen median kautta ja käyttää sitä tiedotus sekä markkinointi välineenä. 

 

C.

Yritys on toinen Suomessa tunnettu suurin matkanjärjestäjä. Heillä on käytössään samat sosiaaliset mediat kuin edellisillä. Yrityksen A tapaan, myös yritys B käyttää sosiaalista mediaa uusien matkakohteiden ja tarjousten markkinointiin. He nostavat esille myös ajankohtaisia uutisia liittyen joko itse yritykseen tai matkailuun ylipäätään. Instagramissa on mukavana yksityiskohtana yrityksen työntekijöiden uraesittelyt. Heillä on tapana, että joku työntekijä ''kaappaa'' tilin käyttöönsä päiväksi ja kertoo omista työtehtävistään kuvien ja videoiden muodossa. Yrityksen matkaoppaat myös postaavat aktiivisesti kuvia ja videoita kohteesta, joka on sillä hetkellä pinnalla. 

 

Kaikkien yritysten käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa on hyvin samanlaista. Kaikki yritykset ovat todella aktiivisia sosiaalisen median alustoissa ja he ovat brändänneet itsensä kaikkien ihmisten tietoisuuteen. Kaikkien yritysten tilit ovat inspiroivia ja visuaalisesti miellyttäviä. Yritykset luovat helposti lähestyttävän kuvan ja sosiaalisesta mediasta huomaa nopeasti, että he ovat aktiivisesti vuorovaikutuksessa asiakkaisiin, esimerkiksi vastaamalla heidän kysymyksiin. Jokainen yritys tuo myös esille rohkeasti omia arvojaan ja osaa hyödyntää niitä tehokkaasti markkinoinnissa.